Lejebetingelser

Lejebetingelser.
 1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vor adresse til og med den dag

lejemålet afleveres. 

Begge dage medregnes.

 

 1. Lejemålet gælder ab vor adresse.

Lejeren betaler for udgifterne ved transporten frem og tilbage.


 1. Lejemålet inkluderer ikke brændstof samt motorolie til daglig vedligeholdelse.


 1. Lejeren af dieseldrevne maskiner forpligter sig til at bruge autodieselolie

som brændstof.

Smøreolie må kun være den angivne olietype.

 

 1. Reparationer må kun udføres på vort værksted eller på et af os anvist værksted.

Materiellet afleveres i samme rengjorte stand som ved modtagelsen.

Materiellet synes ved aflevering og eventuelle reparationer/rengøring debiteres lejeren sammen med lejen.


 1. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser, udgifter, tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelser i den periode lejemålet varer.


 1. VMP er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af VMP eller andre, som VMP har ansvaret for.

 

 1. Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således: 

0,- > 15.000,- = 2.000,-                       200.000,- > 500.000,- = 20.000,-                                                                                                           15.000,- > 75.000,- = 7.500,-             500.000,- > 750.000,- = 25.000,-                                                                                                             75.000,- > 200.000,- = 12.000,-         750.000,- > = 35.000,-

Der opkræves 4,9 % af den i prislisten gældende lejepris.


 1. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede materiel.

I tilfælde af misligholdelse, har udlejer ret til at hente materiellet, om nødvendigt med fogedens hjælp.


 1. Det lejede materiel kan ikke overtages til ejendom.

Det lejede materiel kan ikke videreudlejes eller overdrages til tredjemand.

 

 1. Alle priser er ekskl. moms.

 

 1. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

VMP Maskinudlejning, køb & salg • Thorningvej 49 • 8620 Kjellerup • vagnpedersen50@gmail.com

Vagn:  26253006